Javni WC

Čistoća upravlja s tri javna WC-a koja su u sustavu naplate, a nalaze se na lokacijama u staroj gradskoj jezgri (Porat) i kontakt zoni iste (Pile-ispod platana i Pile-ispod Minčete).

Javni WC u Dubrovniku

  • Porat (stara gradska jezgra)
  • Pile (ispod platana)
  • Pile2 (ispod Minčete)

Radno vrijeme (ponedjeljak - nedjelja):

  • 01.06.-30.09.   Pile: 08:00 - 23:00

   Porat i Pile2: 08:00 - 02:00

  • 01.10 - 31.05.   Pile, Pile2 i Porat: 08:00 - 22:00

 

Čistoća upravlja s tri javna WC-a koja su u sustavu naplate, a nalaze se na lokacijama u staroj gradskoj jezgri (Porat) i kontakt zoni iste (Pile-ispod platana i Pile-ispod Minčete).

Opremljeni su sofisticiranim sustavom naplate visoke kvalitete u skladu sa suvremenim tehnološkim rješenjima, u potpunosti automatizirani. Većina unutarnjih prostora obložena je inoksom i tzv. antivandal sistemom koji zapravo onemogućava lomljenje i uništavanje inventara. Prilikom postavljanja novih naplatnih barijera na prilazima, vodilo se računa da isti omogućuju nesmetan prolaz osobama  s poteškoćama u kretanju - invalidima.

Javni WC-i na Pilama opremljeni su i kabinama za invalide.